Mediatori 2015

Go to content

Main menu

Principii / Reguli
1. Medierea este o procedură voluntară


      Nicio parte nu poate fi obligată de către vreo altă persoană sau autoritate să participe la procedura medierii.

      Medierea este un proces voluntar. În timp ce mediatorul va face toate demersurile necesare pentru aducerea celeilalte părți la mediere și va asista părțile în găsirea unei soluții comune pentru rezolvarea disputei, părțile nu sunt obligate să își rezolve disputa prin mediere sau să ajungă la un acord de mediere, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

      Oricare dintre părți sau mediatorul pot decide închiderea procesului de mediere în orice moment cu o notificare în acest sens.

2. Confidențialitatea procedurii


      Atât mediatorul cât şi părţile prezente, precum şi avocaţii acestor părţi se obligă să păstreze caracterul confidenţial al tuturor aspectelor discutate pe parcursul desfășurării procesului de mediere.

      Toate comunicările verbale și scrise între părți realizate în cadrul procesului de mediere sunt confidențiale, ceea ce însemnă că nu pot fi dezvăluite în niciun fel și nu pot fi folosite ca probe în procesele judiciare (arbitraj sau instanță) cu excepția situațiilor când legea sau înțelegerea părților prevede altfel.
   
   
      
Mediatorul nu poate dezvălui informațiile primite în cadrul procesului de     mediere și nu poate fi martorul niciuneia dintre părți.

      Orice informație primită de mediator în cadrul ședințelor separate rămâne sub aspectul confidențialității față de cealaltă parte, exceptând situația când partea permite dezvăluirea anumitor informații.

3. Neutralitatea și imparțialitatea mediatorului


      Neutralitatea presupune că mediatorul rămâne în afara conflictului dintre părţi, că nu se implică în acest conflict decât în limitele impuse de către procedură.
    

      
Imparţialitatea mediatorului garantează faptul că mediatorul stă într-o poziţie de mijloc faţă de părţi, că nu doreşte absolut deloc ca o parte sau alta să câştige sau să fie favorizată în timpul procedurii de mediere.

4. Auto-determinarea părților


      Înţelegerea aparţine părţilor. Orice termen prevăzut de către această înţelegere trebuie să fie propus şi acceptat de părţi.
       

      
Spre deosebire de instanța de judecată unde judecătorul decide asupra drepturilor deduse judecății, mediatorul lasă părțile să ajungă singure la o soluție reciproc convenabilă.

    5. Informarea prealabilă asupra procedurii


      Părţile trebuie să cunoască principiile medierii, detalii despre procedură şi modul de desfăşurare, înainte de semnarea contractului de mediere şi de începerea efectivă a medierii.

      Conduita în cadrul sesiunilor de mediere


      Părțile disputei vor fi prezente personal sau pot fi reprezentate în cadrul sesiunilor de mediere. Când părțile sunt reprezentate, împuterniciții vor avea autoritatea să negocieze și să semneze acordul de mediere. Orice altă persoană poate participa la ședință de mediere doar în baza acordului comun al părților și mediatorului.

      Mediatorul nu garantează semnarea acordului de mediere ca rezultat al procesului de mediere.

Părți de bună credință


      Părțile în procesul de mediere vor comunica și negocia cu bună credință, cu scopul ajungerii la o soluție comun acceptată de stingere a conflictului.

      Toți participanții la procesul de mediere vor avea o conduită civilizată și de bună credință altfel sesiunea de mediere este fără sens și fără rezultat.

Poziția mediatorului


      Mediatorul poate conduce ședințe de mediere separate sau comune și nu are autoritatea de a impune un acord de mediere. Părțile pot fi reprezentate sau asistate.

      În unele dispute, în orice fază a procesului de mediere, dacă se consideră că este necesară opinia unui expert sau avocat părțile vor fi încurajate să ceară și să folosească sfaturile acestora. Mediatorul nu poate oferi părților consultanță legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părțile că pot obține asistență juridică sau de specialitate.

      Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat la cunoștință în cadrul procedurii de mediere.

Plăți și onorarii


      Mediatorul încasează onorariul pentru serviciile sale conform contractului de mediere, înainte de începerea procesului de mediere, în cote egale de la părți, exceptând situația când părțile decid altfel.

      Orice alte cheltuieli legate de procesul de mediere, excluzând onorariile, vor fi percepute separat.
      
      Plata onorariului nu poate fi condiționată de semnarea acordului de mediere.


Contact

Birou de Mediator: Iliuță POPESCU
Adresa: Sibiu, Str. Luptei, Nr.16A
Telefon: 0728 822 001
Telefon
/ Fax: 0269 221 441
E-mail:
office@mediatori-sibieni.ro
             
popescu@mediatori-sibieni.ro 
 
Back to content | Back to main menu